*NIEUWS* Klik hier voor de nieuwsbrief maart 2016

 

Klik HIER om te weten wie wanneer vanuit Nederland in Turiani is

 

 

 

*** jaarverslag 2015 beschikbaar ***

 (april 2016)

banner-jaarverslag.png

 

 

 

 

 

*** voor de derde keer: huiskamerconcert Klooslaan ***

 (maart 2016)

 

Inmiddels voor de derde keer op rij mocht Turiani Hospital het goede doel zijn voor de huiskamerconcerten Klooslaan. Tijdens twee benefietconcerten hebben in totaal ruim 100 gasten samen met de firma Jansen en Heuning € 2.050,- bijeengebracht.

 Dit jaar werd op 6 maart in het prachtige kerkje van Huizinge en op 11 maart in de huiskamer Klooslaan opnieuw een benefietconcert gehouden. Els Pieper, Cas Straatman, Natascha Lebedeva en Jur Lommerts brachten beide keren een prachtig programma onder de titel;

Liefde en Leed; Van Opera tot Musical, van Jazz tot Pop.

Wij, Vrienden van Turiani, hebben beide keren de gelegenheid gekregen om in de pauze een korte presentatie te geven over het ziekenhuis in Turiani, de nieuwe kraamafdeling (gerealiseerd met bijdragen van de beide voorgaande jaargangen van dit huiskamerconcert) en het project Nursing School, waar de opbrengst van de beide avonden dit jaar voor bestemd is.

We hebben genoten van het concert en bedanken de zangers en muzikanten (Els Pieper, Jur Lommerts, Cas Straatman en Natascha Lebedeva). Hun optreden was hartverwarmend. Iedereen heeft genoten van een mooie middag of avond.

 

 

 

 

*** Wieneke en Henk Boldewijn in Turiani ***

(februari 2016)

 

Van 21 januari tot 6 februari 2016 zijn Wieneke en Henk Boldewijn in Turiani. Henk is bij de oplevering van de gebouwen Maternity en Labourward en zal ervoor waken dat de gebouwen door de aannemer pico bello worden opgeleverd. Wieneke zal het management ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van de Nursingschool. De eerste studenten zullen in september 2016 met hun 3-jarige verpleegkunde opleiding starten.

 

 

*** Turiani geen "Particulier Initiatief van het jaar" bij Wilde Ganzen***

 (januari 2016) 

Tot 31 december kon op ons project gestemd worden om "Particulier Initiatief van het jaar" te worden. Ondanks de vele stemmen die ons project kreeg (ruim 600) zaten we niet bij de eerste 10 en gingen dus niet door naar de volgende ronde. Jammer, maar we danken hierbij al degenen die op ons gestemd hebben.

 


*** Gift Stichting Imelda-Nolet voor Nursingschool Turiani Hospital***

(januari 2016) 

Eind vorig jaar kregen we het bericht dat de aanvraag voor de renovatie, aanpassing en inrichting van de nursingschool gehonoreerd is door de Stichting Imelda-Nolet. Dat betekent dat het ziekenhuis een bedrag van maar liefst 15.676 euro kan besteden voor het in orde brengen van de schoolgebouwen. Onlangs hebben we het bedrag naar het ziekenhuis overgemaakt.


 

*** Stem op ons project als "Particulier Initiatief van het jaar" bij Wilde Ganzen***

 (november 2015) 

Tot 31 december kan op ons project gestemd worden om "Particulier Initiatief van het jaar" te worden. De winnaar krijgt 10.000 euro voor in ons geval de ondersteuning van het opzetten van de Nursingschool in Turiani.

Al onze contacten ontvangen een persoonlijke uitnodiging per mail om op ons te stemmen, maar het kan ook via deze link

 

 

 

*** Wilde Ganzen en Turiani***

 (november 2015) 

De afgelopen maand zijn zowel in Groningen als in Turiani door Wilde Ganzen filmopnamen gemaakt over ons project Maternity in Turiani. De opnamen worden gebruikt bij een special over 3 projecten van Wilde Ganzen en voor een commercial die in de maand december diverse keren op TV te zien zal zijn.

Onder deze link zijn de items te bekijken.

 

 

 

 

*** Het UPENDO project in Turiani ***

 (oktober 2015)                                    Upendo: het Swahili woord voor liefde!

 

Volg deze link en lees hoe de artsen Agnes de Boer en Ronald Oosterhuis in Turiani Hospital met het UPENDO programma ondervoede kinderen proberen te helpen? (En misschien kunnen zij u ook verleiden dit prachtige project te steunen.)

 

 

Maar deze kinderen zijn toch niet ondervoed...? 

 

 

 

** Wieneke Boldewijn en Yvonne Geerdink in Turiani **

(september 2015)

 

Begin september zijn Wieneke Boldewijn en Yvonne  Geerdink een dag of tien in Turiani bij het ziekenhuis op bezoek geweest. Doel was om wat meer vaart te brengen in het opzetten van een eigen Nursing School, een project waar al twee jaar over wordt nagedacht.
Een klein team van het ziekenhuis, twee Tanzaniaanse adviseurs en onze twee bestuursleden kwamen samen in zeven dagen tot een gedetailleerd stappenplan, met tijdpad en een begroting. Hiermee kan het ziekenhuis voldoen aan de vereisten voor het aanvragen van een vergunning. Dit alles gericht op een start in september 2016 met de eerste 40 leerlingen.
Het was een energieke week met een zeer bevredigende uitkomst, die wordt gedragen door het management. Een week ook met veel plezier!

Tussen de bedrijven door kon Yvonne nog geregeld werkoverleg voeren op de bouw. De planning voor de laatste fase van de bouw van de Maternity en Labour is geactualiseerd. Zelfs in de ene week van het bezoek voltrok zich al grote metamorfose, zoals de foto’s laten zien.

 

 

Het gebouw zal eind 2015 in gebruik worden genomen. Begin volgend jaar volgt dan de feestelijke opening. Zie voor meer informatie hierover de nieuwsbrief van oktober 2015.

 

 

** FONDSWERVING BOUW AFGEROND **

(mei 2015)

 

Na een dikke twee jaar inzamelen is het gelukt: de ruim 300.000 euro (plus 150.000 euro bonus van Wilde Ganzen) voor de 3 nieuwe gebouwen zijn bijelkaar! Hierbij danken we allen die daartoe hebben bijgedragen heel hartelijk en we zullen blijven informeren over de vorderingen van de bouw.

 


 

 

*Bisdom Groningen/Leeuwarden schenkt 2500 euro voor realisering fase 2 bouw*

(april 2015)


De afgelopen jaren schonk het Bisdom Groningen/Leeuwarden tweemaal een substantieel bedrag voor de bouw van de Materity en Labourward. Namens bisschop mgr. de Korte ontvingen we bericht dat het bisdom  2500 euro doneert voor de realisering van fase 2. Daarmee zetten we weer een flinke stap in de richting van het einddoel.

 

 

* Jaarverslag 2014 *

(april 2015)

Het jaarverslag 2014 is te verkrijgen onder de button "download het jaarverslag" op de WELKOM pagina.

 

 

*Fondsenwerving voor fase 2 gaat nog even door; Wilde Ganzen ondersteunt ook de laatste valuta-hobbel*

(maart 2015)

 

Door de dalende euro-koers in het afgelopen jaar dreigen er problemen bij de laatste betalingen aan de aannemer bij de afronding van fase 2 (het derde gebouw) eind dit jaar. De contracten tussen onze Stichting en Wilde Ganzen en die tussen Wilde Ganzen en het Ziekenhuis zijn afgesloten in euro's. Maar het ziekenhuis betaalt de aannemer in Tanzaniaanse shilling, welke gekoppeld is aan de dollar.

De laatste betalingen aan de aannemer door het Ziekenhuis dreigen daarmee met de huidige wisselkoersen voor een bedrag van ongeveer 10.000 euro in de knel te komen. Een bedrag dat het ziekenhuis met geen mogelijkheid kan opbrengen. We hebben het probleem besproken met Wilde Ganzen en zij zijn bereid nogmaals extra actieopbrengsten te vermeerderen, ditmaal met 50%. Dit betekent dat we, naast de 500 euro die we nog hadden te gaan, toch nog extra 6700 euro nodig hebben om fase 2 te kunnen financieren.

Een oproep aan allen dus: donaties en acties zijn nog van harte welkom om deze laatste valuta-hobbel te kunnen nemen!

 

shilling 300.jpg

 

*Werkbezoek Yvonne Geerdink aan Turiani Hospital*

(maart 2015)


image-2015-03-24 (2).jpg

 

Van 26 februari tot 11 maart 2015 heeft Yvonne Geerdink Turiani bezocht. Een bezoek in het teken van het opstarten van de laatste fase van de nieuwe kraamkliniek.

 

Het bezoek begon in Morogoro met een audiëntie bij de bisschop. Hij wilde erg graag zijn dank overbrengen aan de Vrienden van Turiani, voor de prachtige nieuwe labour en maternity die al in gebruik genomen zijn. Die namen we in ontvangst, om ze in zijn aanwezigheid te delen met Sr Julieth en de andere mensen in Turiani. Want we doen het samen. En hij wilde graag de datum afspreken voor de feestelijke oplevering en inwijding van de hele nieuwe kraamkliniek.  Die staat voorlopig vast voor de laatste week van oktober!

 

Eenmaal in Turiani vloog de tijd. Yvonne verdeelde haar aandacht over de afrondings- en opstartperikelen van de nieuwe maternity en labour. 'T was mooi om te zien hoe in de loop van twee weken met een beetje duwen van onze kant, en met goede steun van Sr Lydia en Agnes de Boer, tropenarts in Turiani sinds 1-1-2015, de labourward steeds meer gebruikt werd zoals bedoeld. Het wachten is nu nog op het anesthesie –apparaat, zodat ook de OK in de Labourward in gebruik genomen kan worden. Het denken over strategieën om er door ruilen of verkopen van “overcompleet materiaal” een te krijgen is klaar. Nu nog het resultaat.

Prachtig zoals de maternity en de nieuwe labour de medewerkers helpen en uitnodigen om hun werk beter te doen. Iedereen is trots. Op de nieuwe gebouwen, en om daar aan het werk te zijn. Stap voor stap worden ook de machines uit de container in gebruik genomen. Tijdens het bezoek bleek al dat met het CTG apparaat onnodige keizersneden voorkomen worden.

   

image-2015-03-24 (3).jpg

 

Tijdens het bezoek werden de funderingssleuven voor de 2e maternity gegraven. En heeft het bouwteam het nodige overleg gevoerd om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen voor een voortvarende uitvoering van fase 2.

                                                       image-2015-03-24 (1).jpg

 

Verder was dit bezoek waardevol om de beide tropenartsen, Agnes de Boer en Ronald Oosterhuis beter te leren kennen, hun vragen na hun eerste maanden te bespreken, en zo de mogelijkheden om hun energie, kwaliteit en kennis toe te voegen aan het ziekenhuis in de komende 2 jaar nog verder te ontsluiten.

 

Yvonne heeft met een 10-tal enthousiaste mensen uit de staf een dag meegedaan in een workshop voor het strategisch plan voor het Health Care Training Centre. Om vervolgens met Constancia (Tutor), Veronica Mpazi (consultant) en Sr. Julieth te praten over hoe zij nog meer vaart en energie in het project kunnen krijgen, zodat de eerste studenten daadwerkelijk in september 2016 kunnen starten.

 

Ervaringen gedeeld met de stagiaires en met hen en Constancia gepraat over de verschillen tussen onderwijs en stages in Nederland en in Tanzania. Mooie inzichten om te gebruiken bij het nieuwe HCTC en bij de ontvangst en begeleiding van Nederlandse stagiaires.

 

*Ook verpleegkunde studenten zamelen weer geld in voordat hun Turiani-stage begint*

(maart 2015)

 

foto andrea.jpg

 

Wij zijn Rosanne, Paulien en Andrea en wij studeren verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool te Groningen. Vanuit onze studie lopen wij dit semester stage in het Turiani hospital.

 

Om iets te kunnen betekenen voor het ziekenhuis hebben wij geld ingezameld. We hebben hiervoor een benefietavond georganiseerd voor vrienden en familie. Voorafgaand zijn we bij verschillende winkels in Groningen langs geweest om prijzen in te zamelen, deze prijzen zijn verloot in een loterij. Hiernaast werd er nog geld ingezameld door onder andere de verkoop van drankjes en een pubquiz. Het was een zeer geslaagde avond met een opbrengst van 393,15 euro.

 

Naast de benefietavond hebben we familie en vrienden een mail gestuurd om geld in te zamelen. Dit heeft maar liefst 1385 euro opgeleverd. Van het totaalbedrag (1778,15) is er 1256,96 euro aan de bouw van de maternity gedoneerd. Daarnaast zijn er een vijftal saturatiemeters aangeschaft. Het resterende bedrag zal worden besteed aan de ondersteuning van het upendo project. 

 

 

 

 

WIE ZIJN WANNEER NAAR TURIANI

 

  2016

 

27 oktober – 30 oktober 2016

Werkbezoek namens Hanzehogeschool, Verpleegkunde: Judith Pellicaan en Joya Smit

 

rond 15 november 2016

Werkbezoek namens Stichting Burns Turiani: Ina Boerma en Gerbrig Bijker

 

 

 

  2017

 

begin januari 2017

Werkbezoek namens Noorderpoort College, Verpleegkunde: Francy Pley en Francine Quittner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In januari 2013 was het ONTWERPBOEK voor de nieuwe Maternity en Labour wards klaar! De mailversie (4,4 MB) kan hier worden gedownload. Er bestaat ook een printversie van 68 MB, waar de plaatjes mooier in staan. Wie die versie graag wil ontvangen kan mailen naar Henk Boldewijn: h.boldewijn@kaw.nl.